253 - KAYNAK TEKNİĞİ

253 - KAYNAK TEKNİĞİ


253 - KAYNAK TEKNİĞİ

1- Kaynak tekniği 

2- Kaynağın sınıflandırılması

3- Kaynakta ısı girişi

4- Metallerin kaynak kabiliyeti

5- Elektrik ark kaynağı

6- Ark oluşumu

7- Ark üflemesi

8- Elektrik ark kaynak makinaları

9- D.A ve A.A kaynak makinalarının karşılaştırılması

10- Kaynak elektrodları

11- Elektrod türleri

12- Gazaltı ark kaynağı

13- Gazaltı kaynağı türleri

14- Mig (Metal Inert Gas) kaynağı

15- Mag (Metal Active Gas) kaynağı

16- Tig (Tungsten Inert Gas) kaynağı

17- Ark-atom kaynağı

18- Gazaltı kaynağının avantajları

19- Gazaltı kaynağının dez avantajları

20- Tozaltı ark kaynağı

21- Tozaltı kaynağının avantajları

22- Oksi-asetilen gaz ergitme kaynağı

23- Karapit kazanları

24- Emniyet tüpleri

25- Asetilen kazanlarında patlama olayı

26- Asetilen gazının sıvılaştırılması

27- Asetilen gazı için uyarı

28- Yakıcı gaz oksijen

29- Oksijen tüpleri

30- Sıvı içeren oksijen tüpleri

31- Şalamalar (Üfleçler) ve yapıları

32- Oksi asetilen alevi ile kesme

33- Oksi asetilen kaynak alevi

34-  Kaynak alevi çeşitleri

Size               - 1.90  Mb

Pages             - 37

Language       - Türkçe

File Type         - JPG

İletişim Formu