154 - CNC TORNA VE FREZE PR

154 - CNC TORNA VE FREZE PR


154 -  CNC TORNA VE FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

1- CNC ve CAD/CAM sistemleri

2- Sayısal denetim (NC)

3- Bilgisayarlı sayısal denetim (CNC)

4- Bilgisayar destekli tasarım ve imalat (CAD/CAM)

5- Doğrusal sayısal denetim (DNC)

6- Esnek üretim sistemi (FMS)

7- Bilgisayarla bütünleşik imalat (CIM)

8- Takım tezgahlarının yapısı

9- Kontrol sistemleri, enkoderler, transducerler

9- Step ve servo motorlar

10- Yataklama sistemleri

11- CNC tezgahlarında bakım

12- CNC tezgahlarında eksenler

13- CNC torna tezgahlarında eksenler

14- CNC işleme merkezlerinde eksenler

15- Referans noktası seçimi

16- G ve M kodlarının listesi

17- Ölçülendirme sistemleri

18- Silindirik, alın, konik, kanal tornalama

19- Delik operasyonları

20- Delik tornalama

21- G02 ve G03 dairesel interpolasyonlar

22-  Vida açma

23- Çevrimler (G71- G72- G73)

24- Kanal açma çevrimi

25- Vida açma çevrimi

27- Delik içi çevrimi

28- Kademeli delik çevrimi

29- Alt programlama

30- Kesici uç yarıçap telafisi

31- Hesaplamalar

32- CNC freze tezgahlarının programlanması

33-G ve M kodlarının listesi

34- İş parçası koordinat ayarı

35- Mutlak ve artışlı programlama

36- Delik delme

37- Yüzey frezeleme

38- Kanal frezeleme

39- profil frezeleme

40- Çevresel frezeleme

41- G02 ve G03 dairesel interpolasyon

42- Alt programlama

43- Çevrimler

44- Dikdörtgen cep, dairesel cep çevrimleri

45- Delik çevrimleri

46- Kılavuz çekme çevrimi

47- Eşit aralıklı delik delme çevrimi

48- Matris formatta delik delme

49- Çember üzerinde delik delme

50- Aynalama

51- Ölçekleme

52- Döndürme

53- Serbest profilli cep boşaltma

54- Çokgen cep boşaltma

55- Kesici yarıçap telafisi

56- Kesici boy telafisi

57- CNC torna uygulamaları

58- Örnek parçalar

59- CNC freze uygulamaları

60- Kaynakça

61- İndeks

Size               - 30.56  Mb

Pages             - 501

Language       - Türkçe

Dosya Türü    - JPG

İletişim Formu