058 - CATIA

058 - CATIA

Kategori:5-05 CAD/CAM

058 - CATIA

1- Programın çalıştırılması, uyuglama alanları, modüller arası geçiş

2- Araç çubukları, komut satırı, koordinatlar, çalışma düzlemleri, kumpas, unsur ağacı

3- Ekran görünüm ayarları

4- Düşey menüler

5- Nesne seçimi ve grupların oluşturulması

6- Nesnelerin özelliklerinin dönüştürülmesi

7- Sketcher

8- Nesne kenetleme özellikleri, sketchlerin sınırlandırılması

9- Sketch ortamında görsel ayarlar

10- Sketch analizi

11- Sketch geometrilerinin çizilmesi

12- Sketch nesneler üzerinde düzenlemelerin yapılması

13- Kullanıcı seçim filtreleri

14- Katı model tasarımı

15- Sketch tabanlı unsurların oluşturulması

16- Katı model üzerinde düzenleme yapılması

17- Yüzey modellerin katı modele dönüştürülmesi

18- Katı modellerin transfer edilmesi

19- Düzlemlerin atanmasıs

20- Katı modele üzerinden ölçü alınması

21-  Model analizi

22- Montaj modülüne giriş

23- Nesnelerin taşınması, döndürülmesi

24- Montaj parçaları arasında sınırlandırma atama

25- Montaj boşluk ve kesit analizi

26- Diğer analiz yöntemleri

27- Montaj parçalarına malzeme atanması

28- Montaj üzerinde işlem yapmak

29- Montaja açıklayıcı notların eklenmesi

30- Katalogdan standart parçaların çağrılması

31- Montajın güncellenmesi

32- Yayın hazırlama

33- Uygulamalar

34- Tel kafes yüzey tasarımı

35- Tel kafes nesnelerin oluşturulması

36- Yüzey modellerin çizimi

37- Yüzeyler üzerinde düzenlemeler yapmak

38- İleri seviye yüzey modelleme

39- Yüzey modellerin çoğaltılması

40- Hacim tabanlı yüzey modelleme

41- İleri seviye yüzey modelleme operasyonları

42- Uygulamalar

43- Sac metal modülü

44- Sac büküm işlemleri

45- Sac üzerinde kesme ve standart baskılar

46- Sac malzemelerin transferi

47- Sac ürünlerin açılımı

48- Uygulamalar

49- Teknik resim oluşturma

50- Modellerin görünüşlerinin oluşturulması

51- Görünüşlerin düzenlenmesi

52- Görünüşlerin ölçülendirilmesi

53- Toleranslandırma, ölçü ve yazı ayarları, otomatik ölçülendirme

54- Teknik resme açıklamaların eklenmesi

55- Görünüşlere temel unsurların giydirilmesi

56- Uygulama

57- Kavramlar

Size               - 71.498  Mb

Pages             - 795

Language       - Türkçe

File Type       - PDF

İletişim Formu