060 - NC TEZGAHLAR

060 - NC TEZGAHLAR


060 - NC TEZGÂHLAR VE ELEKTRO EROZYON

 1. Nümerik kontrola giriş
 2. NC nedir
 3. NC tarihçesi
 4. Abaktan bilgisayara
 5. NC takım tezgahlarının tercih nedenleri
 6. Temel NC sistemi
 7. NC de proses akışı
 8. Karteziyen koordinat sistemi
 9. Takım tezgahlarında eksen tayini
 10. Ölçülendirme sistemleri
 11. Makine kontrol üniteleri
 12. Parça tekik resimleri
 13. Dizayn safhasında işbirliği
 14. Takım aparat dizaynı
 15. Parça programlama formu
 16. APT sistemi
 17. Parça programlaması
 18. Sayı sitemleri
 19. NC makinalarda kısımlar
 20. Delgi bantlarında kodlar
 21. Geri iletim sistemleri
 22. Makine kontrol tipleri
 23. Bant kodları
 24. Kıvılcımla aşındırma
 25. Kıvılcım metodunun kategorileri
 26. Kıvılcım yönteminin fiziksel prensibi
 27. Erozyon terminolojisi
 28. Elektrik parametresinin düzenlenmesi
 29. Pulse tipi jeneratörler
 30. Çift devreli elektrik parametreleri
 31. Kıvılcımla işlemede yüzeylerin yapım ve özellikleri
 32. Akışkan
 33. Enjeksiyonlu akışkan
 34. Aspirasyon akışkan
 35. Yandan süpürmeli akışkan
 36. Özdeş elektrotlarda akışkan kullanımı
 37. Akışkan kullanım terminolojisi
 38. Elektrot malzemeleri
 39. Metal elektrotlar
 40. Elektrotların biçimlendirilmeleri
 41. Elektrot imalat metotları
 42. Elektortların dövme ile biçimlendirilmesi
 43. Elektrotların maden parlaklığında imali
 44. Galvanoplastik elektrotların imalatı
 45. Asitlerin elektrotları kısaltma etkileri
 46. Elektrotların imal ve işleme metotları
 47. Erozyonda kullanılan yalıtkan sıvıları
 48. Uygulama teknolojisi
 49. Uygulama örnekleri
 50. Teknolojik tablolar

Size               - 5.32  Mb

Pages             - 180

Language       - Turkish

File Type       - JPG

İletişim Formu