147 - CNC TORNA PROGRAM

147 - CNC TORNA PROGRAM


147 - CNC TORNA PROGRAMLAMA

 1. CNC torna operatör paneli
 2. CNC torna operatör panel tuşları ve görevleri
 3. Parametre ve diagnostik değerlerinin değiştirilmesi
 4. CNC torna tezgahının genel yapısı
 5. CNC torna programının genel yapısı
 6. G kodları
 7. M kodları
 8. Programlama komutları
 9. G00 – G0 komutları
 10. G01 – G1 komutları
 11. Örnek program yazımı
 12. G02 – G03 komutları
 13. Örnek program yazımı
 14. CNC programında kısaltmalar
 15. G32  Diş açma komutu
 16. Örnek program yazımı
 17. G90 çevrimi
 18. Örnek program yazımı
 19. G90 çevrimi ile konik tornalama
 20. Örnek program yazımı
 21. G92çevrimi ile diş açma komutu
 22. Örnek program yazımı
 23. G94 çevrimi
 24. Örnek program yazımı
 25. CNC torna ve bilgisayar bağlantısı
 26. Güvenli çalışma uyarıları
 27. İş bitiminden sonra dikkat edilecek hususlar
 28. EDIT modu işlemleri

Size               - 2.788  Mb

Pages             - 86

Language       - Türkçe

Dosya Türü    - PDF

İletişim Formu