223 - GEMİCİLİK - III

223 - GEMİCİLİK - III


223 - GEMİCİLİK - III

 1. Gemi demiri ve kısımları
 2. Demirlerin tipleri ve kullanım üstünlükleri
 3. Kilitler, Radansalar, Keryeler
 4. Zincirler
 5. Demirleme sistemindeki zincirler bakımı ve tutumu
 6. Irgat ve kısımları
 7. Bosalar
 8.  Tenteler
 9. Gemilerde sızdırmaz bölme ve kaportalar
 10. Gemilerde yangın
 11. Gemilerdeyara savunma
 12. Gemilerde kullanılan dümen tipleri
 13. Pervaneler
 14. Gemilerde pervane etkileri
 15. Muhabere araçları
 16. İşaret sancakalrıile muhbere
 17. Işıldak muhaberesi
 18. Simaforla işaretleşme
 19. Dünya üzerinde bir mevkinin belirtilmesi
 20. Hakik kerteriz, Nisbi kerteriz
 21. Deniz haritaları
 22. Denizde çatışmayı önleme tüzüğü bazı kurallar
 23. Liman fenerleri
 24. Seyir fenerleri
 25. Manevra ve seyir kuralları
 26. Bir birini gören gemilerin seda işaretleri

Size               - 6.67  Mb

Pages             - 85

Language       - Turkish

File Type         - JPG

İletişim Formu