220 - UÇAK ELEMANLARI 1

220 - UÇAK ELEMANLARI 1


220 - UÇAK ELEMANLARI VE MALZEMESİ - 1

 1. Jiravyon
 2. Helikopter
 3. Jirodon
 4. Otojir
 5. Konvertibi
 6. Tarihçe
 7. Uçuş kontrolü
 8. Helikopter hakkında bazı bilgiler
 9. Motorlar
 10. Gücün nakli
 11. Rotor
 12. Uçuş komandaları
 13. Bordo aletleri
 14. Pilotaj
 15. Özel tipler
 16. Helikopterin kullanılışları
 17. Aerodinamik
 18. Taşıyıcı disk teorisi
 19. Helikopter (pervane) rejiminde
 20. Girodin rejiminde
 21. Frenlene rotor rejimi
 22. Taşıyıcı disk teorisini haklı gösterecek özellikler
 23. Değişik uçuş rejimlerinin etüdü
 24. Düşey uçuş hali
 25. Dikey yönde çıkış
 26. Dikey yönde iniş
 27. Yavaş ve orta hız ile iniş
 28. Düşey otorotvasyon
 29. Rotorun turbiyon teorisi elemanları
 30. Turbiyon teorisi prensipleri
 31. Düşey uçuştaki rotora tatbiki
 32. Gücün ve taşımanın hesabı
 33. Genel uçuş hali
 34. Ortalama endüi hızın tayini
 35. Endüi hızın disk üzerinde yayılımı
 36. Otorotasyon
 37. Niteliğe değin inceleme
 38. Yer tesiri
 39. Yan rüzgarın yer tesirine etkisi
 40. Çok rotorlular
 41. Bir aksta iki rotor
 42. Tandem iki rotor
 43. Yan yana iki rotor
 44. Şekil ve resimler

Size               - 4.90  Mb

Pages             - 51

Language       - Turkish

File Type         - JPG

İletişim Formu