219 - UÇUŞ MEKANİĞİ

219 - UÇUŞ MEKANİĞİ


219 - UÇUŞ MEKANİĞİ

 1. Atmosfer
 2. Aerodinamik prensiplerin hatırlatılması
 3. Profil ve kanat karakteristiği
 4. Parazit sürükleme
 5. Fazla taşıma tertibatı
 6. Uçak güç sistemleri
 7. Pervane karateristikleri
 8. Uçuşun genel etüdü
 9. Esas performanslar
 10. Özel performanslar
 11. Eğri yörüngeli uçuş halleri
 12. Genel denge ve kararlılık şartları
 13. Kumanda yüzeyleri ve karakteristikleri
 14. Uzunlamasına kararlılık ve kumanda vasıfları
 15. Yol ve yanlamasına kararlılık ve kumanda vasıfları
 16. Ekler
 17. Standart atmosfer cetveli
 18. Profil karakteristikleri
 19. Flap karakteristikleri
 20. Motor karakteristikleri
 21. Pervane karakteristikleri

Size               - 9.55  Mb

Pages             - 168

Language       - Turkish

File Type         - JPG

İletişim Formu