007 - EĞME - BÜKME - KESME

007 - EĞME - BÜKME - KESME


007 - EĞME KESME BÜKME

1- El ile Kesme Yapmak

2- Kesme Tanımı, Amacı, Çeşitleri

3- Testere ile Kesme

4- Keski ile Kesme

5- Boru Malzemelerin Kesilmesi

6- Kesme Makineleri

7- El ile Talaşsız Kesme

8- Kesme Makasları ile Kesme

9- Kollu Makaslarla Kesme

10- Açınım Hesabı

11- Dolu ve Sac Malzemelerin Açınımı

12- Makinada Bükme

13- Sıcak Bükme

14- Demir, Ham Demir, Dökme Demir

15- Çelik, Çelik İmal Usulleri

16- Sıcak Şekillendirme ve Takımları

17- Şişirme (Yığma) Yapmak

18- Köşe Çıkarmak

Size               - 3.118 Mb

Pages             - 34

Language       - Turkish

File Type       - PDF

İletişim Formu