086 - KALİTE KONTROL

086 - KALİTE KONTROL


086 - MAKİNA SANAYİİNDE KALİTE KONTROLÜ

1- Temel kavramlar

2- Kalite ve kontrolün tanımı, gelişimi, kapsamı, amaçları, yararları

3- Kalite kontrolde izlenecek usul ve işlemler

4- Kailte kontrolü etkileyen faktörler

5- Kalite kontrol teknikleri ve çeşitleri

6- Tahribatsız muayene yöntemleri

7- Standart sayılar, tanımı ve yararları

8- Kalite kontrolün organizasyonu ve yönetimi

9- İstatistiksel metotla kalite kontrol

10- İstatistik tekniği

11- İstatistiğin kalite kontrolüne uygulanışı

12- İstatistiki kalite kontrolunda kullanılan kontrol grafiği metodu

13- Teslim sırasında yapılan kabul örneklemesi ve istatistiki metotta örnek büyüklüğü sorunu

14- Tolerans, ölçme ve üretim

15- Kalite kontrol maliyetleri

16- Güvenirlik

17- Seçilmiş kaynaklar

18- Ekler

Size               - 9.702  Mb

Sayfa             -  150

Language       - Türkçe

File Type        - JPG

İletişim Formu