085 - TAŞLAMA TEKNOLOJİSİ

085 - TAŞLAMA TEKNOLOJİSİ


085 - TAŞLAMA TEKNOLOJİSİ 

1- Taşın insan hayatına girişi

2- Taşın kesici alet olarak kullanılması

3- Doğal taşlar, doğal korund, kuvars, granat, ponza taşı, kösele taşı, elmas

4- Yapay zımpara taşları

5- Alüminyum oksit

6- Silisyum karpit

7- Taşların renkleri

8- Tane sayısı ve tane iriliği

9- Birleştirme maddeleri

10- İnorganik birleştirme maddeleri

11- Organik birleştirme maddeleri

12- Zımpara taşlarının sertliği

13- Zımpara taşlarının dokusu

14- Zımpara taşlarının yapımı

15- Zımpara taşlarının biçimleri

16- Zımpara taşlarının çeşitleri

17- Zımpara taşlarının seçimi

18- Zımpara taşlarının takılması

19- Zımpara taşlarının dengelenmesi

20- Zımpara taşlarının bilenmesi

21- Zımpara taşlarının belirli profillere göre bilenmesi

22- Soğutma sıvıları

23- Emniyet kuralları

24- Zımpara taşlarının sipariş edilirken göz önünde tutulması gereken hususlar

25- Taşlama hataları ve sebepleri

26- Taşlama tezgahları

27- Düzlem taşlama tezgahları

28- Düşey taşlama tezgahları

29- Silindirik taşlama tezgahları

30- Taşlamada zaman hesabı

31- Puntasız taşlama

32- Puntasız taşlama işlemleri

33- Vida ve dişli çarkların taşlanması

34- Taş seçim tabloları

Size               - 10.25  Mb

Sayfa             - 152

Language       - Türkçe

Dosya Türü    - JPG

İletişim Formu