092 - DİŞLİ ÇARKLAR GENEL TEK

092 - DİŞLİ ÇARKLAR GENEL TEK


092 - DİŞLİ ÇARKLAR   GENEL TEKNOLOJİSİ

1- Dişli çarklar

2- Dişli çarkların önemi

3- Halat, zincir ve kayışlara göre avantajları

4- Dişli çeşitleri

5- Evolvent, sikloid, episikloid ve hiposikloid eğriler

6- Dişli çarklarda kullanılan terimler

7- Evolvent, sikloid, episikloid eğrilerinin kullanılması

8- Sikoid dişliler

9- Evolvent profilli dişliler, içten ve dıştan çalışan dişliler

10- Normal profilli düz dişliler

11- Düz dişli hesapları

12- Diş düzeltmeleri

13- Diş sürtünmeleri ve verimçizelgesi

14- Karışık eğrili, düz yanaklı, AEG, noktalı, karamyer ve silindirik dişliler

15- Hareket ve kuvvet dişlileri

16- Hareket sişlileri, kullanım alanları, değişim oranı vb. hesaplar

17- Tahrik dişlisi için hesaplar

18- Kuvvet dişlileri

19- Pitch bölmeli düz dişliler, hesabı, formül çizelgesi

20- Düzeltilmiş evolvent profilli dişliler

21- En iyi dişliler ve hesabı

23- Pitch bölmeli düz dişliler, hesabı, formül çizelgesi

24- Konik dişliler, çizimi, modülü, hesabı vb.

25- Pitch bölmeli konik dişliler

26- Konik helisel dişliler

27- Helisel dişliler

28- Ok ve gönye dişliler

29- Sonsuz vid ve dişlisi

30- Zincir dişliler

31- Güven elemanları

32- trigonometrik cetveller

33- Parmak hesabı çizelgesi

Size               - 20.4  Mb

Pages             - 142

Language       - Turkish

File Type         - JPG

İletişim Formu