091 - FREZECİLİK VE DİŞLİ ÇAR

091 - FREZECİLİK VE DİŞLİ ÇAR


091 - FREZECİLİK VE DİŞLİ ÇARKLAR 

1- Freze tezgahları

2- Freze tezgahının önemli parçaları

3- Freze tezgahlarının bakımı

4- Yağlama

5- Tezgahın korunması

6- Freze tezgahlarında emniyet kuralları

7- İşlerin freze tezgahına bağlanması

8- Freze çakıları

9- Freze çakılarının tezgaha bağlanması

10- Kesme hızı ve devir sayısı

11- İlerleme miktarı

12- Kesme ve soğutma sıvıları

13- Çakı seçimi ve talaş verme

14- Çakı dönüş yönüne göre tablanın ilerleme yönü

15- Millere ve deliklere kama yeri açma

16- T ve kırlangıç kuyruğu kanal açma

17- Frezede delme ve delik büyütme

18- Direkt bölme

19- Üniversal bölme aygıtları ve divizörle basit bölme

20- Diferansiyel bölme

21- Açısal bölme

22- Eşit aralıklı olmayan bölme

23- Doğrusal bölme

24- Sikloid dişliler

25- Evolvent dişliler

26- Düz dişli hesabı

27- Dişlilerin frezede açılması

28- Modül kumpas ile diş profilinin kontrolü

29- Eskimiş dişlinin diş profilinin bulunması

30- Dişlilerde kavrama açıları

31- Dişlilerde diş dibi oyukları

32- Tashihli (düzeltmeli) dişliler

33- Helisin meydana gelişi

34- Helisel kanallarda helis açısı

35- Küçük adımlı helislerin frezelenmesi

36- Büyük adımlı helislerin frezelenmesi

37- Helisel dişliler

38- Sonsuz vida ve çarkı

39- Konik dişliler

40- Özel dişli tezgahları

41- Dişli çarkların taşlanması

42- Dişli çarklarda modül ve diş genişliği hesabı

43- Freze çakılarının yapılması

44- Problemler

45- Trigonometrik cetveller

46- İçindekiler

47- Kaynakça

Size               - 14.713  Mb

Pages             - 149

Language       - Turkish

File Type         - JPG

İletişim Formu