216 - BAKIR ESASLI ALAŞIM

216 - BAKIR ESASLI ALAŞIM


216 - BAKIR ESASLI ALAŞIMLAR – DÖKÜM HATALARI 

1- Kırık ve çatlak dökümler

2- Çizikler, çatlaklar, katmanlar ve akış izleri

3- Genleşme hataları

4- Kum kalıplama hataları

5- Soğuk döküm ve döküm süreksizliği

6- Sıcak yırtılma

7- Gaz kusurları

8- Çekinti bozukluları

9- Metal penatrasyonu

10- Kalıntı kusurları

11- Diğer

12- Ecocast dökümündeki hataların araştırılması

13- Alçak basınç dökümlerin döküm hatalarının tanımı

Size               - 40.5  Mb

Pages             - 113

Language       - Turkish

File Type        - JPG

İletişim Formu