214 - PRİNÇ MALZEMELER

214 - PRİNÇ MALZEMELER


214 - PRİNÇ MALZEMELER

1- Korozyon çeşitleri

2- Çinkosuzlaşma korozyonu

3- Erozyon (aşındırma) korozyonu

4- Gerilmeli korozyon çatlağı

5- Taneler arası korozyon

6- Oyuklanma korozyonu

7- Galvanik korozyon

8- Çevreci prinçler, neden kurşunsuz prinç?

9- Standartlar

10- Sebiloy ve yüzeyden kurşun uzaklaştırma

11- Tane inceltme, aşılama

12- Princin talaşlı işlenebilme kabiliyeti

13- Talaş oluşumu

14- Takım aşınması ve aşınma mekanizmaları

15- Üretimde işlenebilirlik

16- Kurşun içeren prinçler

17- Yüksek hızda talaşlı imalat prinçleri

18- Takım aşınması ve bozulmaları

19- Kesme sıvısı ve kesme kabiliyeti ilişkisi

20- Kesme sıvısı özellikleri

21- Bakır Çinko Alaşımları – Sıcak dövme

22- Dövme üretim aşamaları

23- Hammadde, kesme, ısıtma, sıcaklık, süre, ortam, dövme, pres, kalıp

24- Yağlama

25- Muayene ve kontrol

26- Prinç döküm gelişmeler ve yeni Pazar talepleri

27- Tarihçe

28- Kritik analiz

29- Döküm sanayinde gelecek

30- Kusursuz döküm ilkeleri

31- Prinç ergitme ocakları

32- Prinç ergitilirken dikkat edilecek hususlar

33- Özel prinçlerin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar

34- Prinç ergitilirken alınacak güvenlik önlemleri

35- Döküm hataları

36- Gaz boşluğu

Size               - 19.05  Mb

Pages             - 149

Language       - Turkish

File Type        - JPG

İletişim Formu