209 - BAKIR VE BAKIR ALAŞIM

209 - BAKIR VE BAKIR ALAŞIM


209 - BAKIR - BAKIR ALAŞIMLARI İŞLENEBİLİRLİK 

1- Son teknoloji

2- Temel ilkeler

3- Talaşlı imalatta kullanabilirlik

4- Takım ömrü, kesici güç, yüzey kalitesi, talaş şekli

5- Bakır esaslı malzemelerin talaşlı imalat gruplarıyla sınıflandırılması

6- Kesici takım malzemeleri

7- Kesici takım geometrisi

8- Kesme sıvıları

9- Talaşlı imalatta maliyetlerin hesaplanması

10- Bakırın yüksek hassasiyetle talaşlı imalatı

11- Bakır ve bakır alaşımları için tavsiye edilen talaşlı imalat parametreleri

12- Ekler

13- Matematiksel formüller

14- Referanslar

15- Standartlar, yönetmelikler ve kılavuz kurallar

Size               - 52.5  Mb

Pages             - 82

Language       - Turkish

File Type         - JPG

İletişim Formu