093 - TALAŞ KALDIR KESİCİ TAK.

093 - TALAŞ KALDIR KESİCİ TAK.


093 - TALAŞ KALDIRMA EKONİMİSİ VE KESİCİ TAKIMLAR  

1- Talaşlı işlemlerin imalat tekniğindeki yeri

2- Talaşlı işlemlerde kullanılan araçlar

3- Malzemenin işlenebilme özelliği

4- Takım ömrü kriteri

5- Talaş kaldırma deneyleri

6- Kesme kuvveti deneyi

7- Kesme kuvvetlerinin değerlendirilmesi

8- Düşük alaşımlı çelikler ile C çeliklerin talaş kaldırma özellikleri

9- Çeliklerin talaş kaldırma özellikleri

10- Kesici ağız kesme geometrisi belirli olan talaş kaldırmanın temel prensipleri

11- Kesici kenar tanımları ve kavramları

12- Kesici takım açıları

13- Kesici takımlarda aşınma ve nedenleri

14- Kesme kenarı geometrisinin takım aşınmasına etkisi

15- Kesme kuvvetleri

16- Takım malzemesi ve iş parçası malzemesinin etkisi

17- Kesici takımlar

18- Kesici takım malzemeleri

19- Takım çelikleri, yüksek hız çelikleri, sert metaller

20- Sinterlenmiş karbürler

21- Seramik plaketler, elmaslar

21- CBN uçlar

22- Matkaplar

24- Matkap uç geometrisi

25- Matkap uçlarının bilenmesi

26- Delik delmede dikkat edilecek hususlar

27- Raybalar

28- Freze çakıları

29- Kılavuzlar

30- Paftalar

31- Mekanik sıkmalı tutucular (Katerler)

32- Kodlama sistemi

33- Sert metal plaketler ve kodlanması

34- Ekonomik kesme şartlarının belirlenmesi

35- Kesme hızı, takım maliyeti

36- Yüzey kalitesi

37- Yüzey işlemleri

37- Kaplamalı kesiciler

38- Broşlar ve broş çekme, broşlamadaki hatalar

39- Broşlamaya etki eden faktörler

40-  Soğutma/Kesme sıvıları

41- Soğutma sıvılarının görevleri

42- Soğutma sıvılarının önemi, soğutma sıvılarında aranan özellikler

43- Talaşlı imalatta karşılaşılan sorunlar ve pratik çözümler

44- Tablolar

Size               - 51  Mb

Pages             - 465

Language       - Türkçe

Dosya Türü    - JPG

İletişim Formu