090-ÖLÇME BİLGİSİ ve KONTROL

090-ÖLÇME BİLGİSİ ve KONTROL


090 - ÖLÇME BİLGİSİ VE KONTROL

1- Ölçmenin tanımı ve önemi

2- Ölçmenin endüstrideki yeri ve önemi

3- Boyutsal ölçü birimlerindeki gelişmeler

4- Boyutsal ölçü kavramı, boyutların ölçülmesi

5- Ölçme hataları ve özellikleri

6- Basit bölüntüsüz ölçü aletleri

7- Çizgi bölüntülü ölçü aletleri ve bölüntü esasları

8- Cetveller, çubuklar, şerit metreler

9- Verniyer bölüntülü ölçü aletleri

10- İç ve dış kumpaslar

11- Derinlik kumpasları, özel kumpaslar, modül kumpaslar, mihengirler

12- Elektronik dijital kumpaslar

13- Mikrometreler ve çalışma prensipleri

14- Metrik mikrometreler

15- Parmak mikrometreler

16- Elektronik dijital mikrometreler

17- Sabit mastarlar, dış çap mastarları, iç çap mastarları, derinlik mastarları

18- Vida mastarları

19- Modü (Dişli) mastarları, konik mastarlar, kavis ve profil mastarları

20- Mastarların bakım ve onarımı

21- Block mastarlar, özellikleri, kullanılması ve korunması

22- Komparatörler

23- Endikatörler, pasametreler, pasi metreler

24- Kullanılması, bakım ve onarımları

25- Havalı (Pnömatik) ölçü aletleri

26- Elektronik ölçü aletleri

27- Ölçme mikroskopları

28- Açı ölçme aletleri, standard açı blokları

29- Doğrusallık, düzlemsellik, diklik ölçümleri

30- Pleytler, paralelkenarlar, V bloklar

31- Ölçme makinaları, özellikleri

32- Düşey ölçme makinası

33- Yatay ölçme makinası

34- Koordinat ölçme makinası

35- Yüzey pürüzlülüğünün ölçülmesi

36- Sertlik ölçme, metotları

37- Brinell, rockwell, vickers, shore skeleskop ölçme metodları

38- Teknik terimler

Size               - 34.4 Mb

Pages             - 422

Language       - Türkçe

Dosya Türü    - JPG

İletişim Formu