215 - TAYYARE STATİĞİ

215 - TAYYARE STATİĞİ


215 - TAYYARE STATİĞİ

 1. Tayyare inşaatının özelliği
 2. Yük katsayıları
 3. İnşaat malzemelerindeki hafiflik
 4. Tayyare malzemelerinin hassaları
 5. Tayyarelerin belli başlı elemanları
 6. Kanatlar
 7. Gövdesi çalışan madeni kiriş
 8. Yarım çekme alanlı lonjöronlar
 9. Ahşap kirişler
 10. Deformasyonlar, kanat bezlerinin hesabı
 11. Kontrifişli kanatlar
 12. Çok lonjöronlu kanatlarda lonjöronların hesabı
 13. Torsiyon
 14. Kombine yükler altında boruların kırılması
 15. Burulmasız eğilmeye kayma gerilmeleri ve kapalı kesitlerde kayma gerilmesi akışı
 16. Çubuklarda flambaj
 17. Düz ve eğri levhalarda flambaj kritik gerilmeleri
 18. Açık v ekapalı kesitli kolonların göçme mukavemetleri
 19. Gövde
 20. Kok gövdelerin hesabı
 21. Kafes gövde
 22. Çerçeve ve kaburgalarda eğilme momenti
 23. Moment dağılımı metodu ile mütemadi yapıların hesabı
 24. Bağlantı parçaları
 25. Ekler

Size               - 13.0  Mb

Pages             - 492

Language       - Turkish

File Type         - JPG

İletişim Formu