010 - OKSİ GAZ KAYNAĞI

010 - OKSİ GAZ KAYNAĞI


010 - OKSİ GAZ KAYNAĞI

1- Yan Kütük Kaynağı

2- Tavan Kütük Ek Kaynağı

3- Tavan İç Köşe Kaynağı  

4- Oksi Gaz ile  Bakır Kaynağı

5- Oksi Gaz ile  Prinç Kaynağı  

6- Oksi Gaz ile  Bronz Kaynağı

7- Küçük Çaplı Boruların Alın Kaynağı

8- Küçük Çaplı Boruların T Kaynağı

9- Profil Küt Ek Kaynağı

10- Profillere Göre Köşe Kaynağı

11- Telli Dik Küt Ek Kaynağı

12- Yukarıdan Aşağıya Telsiz Dış Köşe Kaynağı

13- Yukarıdan Aşağıya Telli Dış Köşe

14- Telli Dik İç Köşe Kaynağı

15- Dik Konumda Flanş Kaynağı

16- Oksijen ve Asetilen Tüplerini Açıp Kapatmak

17- Alev Oluşturmak ve Alev Ayarı Yapmak

18- Telsiz Dikiş Yapmak

19- Telli Dikiş Çekmek

20- Oksi Gaz İle Dökme Demir Kaynağı Yapmak

21- Oksi Gaz İle Alüminyum Kaynağı Yapmak

22- Yatayda Telsiz Dış Köşe Kaynağı

23- Yatayda Telli Dış Köşe Kaynağı

24- Yatayda Telli İç Köşe Kaynağı

25- Flanş Kaynağı

26- Kenet Eki (Telsiz Bileştirme)

27- Yatayda Sağdan Sola Küt Ek Kaynak

28- Yatayda Soldan Sağa Küt Ek Kaynak

29- Kesme Üfleyici Alev Ayarı

30- Kesme Üfleyici İle Elle Düz Kesmek

31- Kesme Üfleyici İle Elle Daire Kesmek

Size               - 4.758  Mb

Pages             - 76

Language       - Turkish

File Type       - PDF

İletişim Formu